zondag 10 december 2017

Prettige kerstdagen

zondag 26 november 2017

Does Far Transfer Exist? Negative Evidence From Chess, Music, and Working Memory Training

"Chess masters and expert musicians appear to be, on average, more intelligent than the general population. Some researchers have thus claimed that playing chess or learning music enhances children’s cognitive abilities and academic attainment. We here present two meta-analyses assessing the effect of chess and music instruction on children’s cognitive and academic skills."
bron

dinsdag 21 november 2017

Slecht rekenonderwijs mag wat kosten van het ministerie

"Nederland kent een circuit van ongeveer tien rekenvernieuwers. Steeds duiken dezelfde namen op: bij nascholingen, lezingen en promoties. In 2017 blijkt dat deze mensen gelukkig geen voet tussen de deuren van de wiskundelokalen hebben gekregen. Wiskundeleraren weten dat het belangrijk is om algoritmen (standaardrecepten) te gebruiken bij het oplossen van een vraagstuk. Routinematig kunnen rekenen met breuken vergroot de kans op succes bij wiskunde."
bron

Gehavend Onderwijs 2032 heet nu curriculum.nu

"Ik zie niet in waarom leraren kunnen overzien welke kennis en vaardigheden wel en niet in de vervolgopleiding worden gebruikt. De meeste leraren hebben niet de opleiding gedaan waar ze hun leerlingen op voorbereiden. Het plan curriculum.nu is dan ook gedoemd te mislukken. Dat er een start wordt gemaakt met een nieuw curriculum zonder een grote rol voor vervolgopleidingen is een gemiste kans"
bron

maandag 25 september 2017

6 tips: zo blijven onderwijsvernieuwingen wél plakken

"Scholen hebben de neiging om onmiddellijk de expertise rond onderwijsvernieuwing elders te zoeken. Het is beter om eerst naar het potentieel binnen de school te kijken en daarin te investeren."
bron

zaterdag 23 september 2017

Virtual Classrooms: How Online College Courses Affect Student Success

"Our analyses provide evidence that students in online courses perform substantially worse than students in traditional in-person courses, and these findings are robust to a number of potential threats."
bron

vrijdag 22 september 2017

Is it Better to Teach Pure Math Instead of Applied Math?

Abstract, pure math — solving disembodied equations filled with x’s and y’s —  can often seem boring. Creative math teachers commonly try to come up with concrete, real-world examples to motivate students and make math relevant to adolescents.

But a new report from the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) finds that applied-math instruction, or the way it is actually taught in classrooms, may not be serving students well. Furthermore, it found that teachers were often using a watered-down, applied-math approach in classrooms of low-income students, while giving higher income students much more exposure to pure math.

bron

maandag 18 september 2017

Directe instructie

"Wat betreft didactiek geven leerkrachten effectieve directe instructie, waarbij zij stapsgewijs uitleg geven en waar nodig herhalen. Op de Doornveldschool geven leerkrachten voornamelijk frontale en klassikale instructie volgens het model Expliciete Directe Instructie (EDI), onder andere omdat de school ‘automatiseren van de basis’ belangrijk vindt."
bron

vrijdag 25 augustus 2017

Valid statistical analyses

"In summary, it is clear that John Hattie and his team have neither the knowledge nor the competencies required to conduct valid statistical analyses."
bron

maandag 21 augustus 2017

Lesgeven

"De verwachting is dat docenten die nog op een meer vakinhoudelijke manier lesgeven, in de komende jaren richting de beschreven docent gaan bewegen en daarmee op een meer coachende manier gaan lesgeven.”
bron

donderdag 17 augustus 2017

The big lesson...

"Finnish education policies are highly praised, but the real success is the level of responsibility and autonomy given to teachers to do their jobs"
bron

zaterdag 12 augustus 2017

Wat is Leerling 2020?

"Het project Leerling 2020 (looptijd tot en met eind 2018) ondersteunt docenten en hun scholen in het voortgezet onderwijs bij het ontwikkelen van een visie op gepersonaliseerd leren en de uitwerking daarvan in de praktijk.

Met gepersonaliseerd leren willen ze het beste in leerlingen naar boven halen om ze optimaal voor te bereiden op hun toekomst.

Dit houdt in dat je iedere leerling een persoonlijke aanpak geeft en meer ruimte biedt aan leerlingen om zelf te bepalen waar, hoe en wat ze het liefst leren.

Technologie kan hierbij helpen. Zo zijn er scholen die werken met devices en digitale leersystemen, maar ook scholen die werken met flexibele roosters waarbij er voor leerlingen meer keuze is.

Andere scholen hebben dagstarts en/of coaching ingevoerd."