maandag 14 mei 2018

Wiskunde C

Het vak bereidt voor op universitaire vervolgstudies in de sector Gedrag en Maatschappij, de sector Recht en de sector Taal en Cultuur.

Inhoudelijk ligt de nadruk op statistiek, op toegepaste analyse en op de kunsthistorische en culturele plaats van wiskunde in wetenschap en maatschappij. De inhoud is niet alleen van belang voor vervolgopleidingen, maar dient ook een meer algemeen vormende waarde.

Leerlingen worden voorbereid op de (informatie)maatschappij en zij leren in verschillende situaties wiskundige aspecten te herkennen, te interpreteren en te gebruiken. Daarnaast leren leerlingen de mogelijkheden van wiskundige toepassingen op waarde te schatten.

Het programma besteedt vooral aandacht aan het toepassen van wiskundige vaardigheden in authentieke situaties met een kunsthistorische of culturele achtergrond – te weten modelleren en algebraïseren, ordenen en structureren, analytisch denken en probleemoplossen, en logisch redeneren – alsmede voor het functioneel gebruiken van ICT daarbij. Hiermee wordt de kern van de vernieuwing weergegeven.

bron

vrijdag 11 mei 2018

Stop de rekenoorlog

“Directe instructie werkt, vooral bij zwakke rekenaars. Maar er is geen overtuigend bewijs dat het beter werkt dan meer begeleidende instructie. Die werkt ook.” De onderzoeker hoopt daarom dat in het vervolg van de discussie de leraar centraal komt te staan, en niet de methode. “Uit alle literatuur blijkt dat leerkrachten de meest cruciale rol vervullen in het leerproces. Zorg ervoor dat zij voldoende bagage meekrijgen om de stof goed over te kunnen brengen, én hun eigen afweging in didactiek te kunnen maken.”
bron

vrijdag 4 mei 2018

Een geslaagde relatie

"...een geslaagde relatie niet stoelt op gelijke interesses of karakter, maar juist op de acceptatie van elkaars verschillen."
bron

donderdag 3 mei 2018

Calculation was the price we used to have to pay to do mathematics

"But whereas most laypersons seem to think that calculation is all there is to mathematics, surely none of the greats did. Calculation was an important tool (more accurately, a set of tools) you needed to do mathematics, they must have realized, but the essence of mathematics is much more, a plateau of knowledge that transcends all the calculation techniques."
bron

woensdag 2 mei 2018

Computer kan rol leraar niet vervangen

Nee, de enige oplossing voor het lerarentekort is: betere arbeidsomstandigheden. Dus minder werkdruk en een beter salaris. Daarover voeren wij nu pittige cao-onderhandelingen in het voortgezet onderwijs. Want als leraren beter betaald krijgen, verdwijnen er minder afgestudeerden van de lerarenopleidingen naar het bedrijfsleven. Daardoor daalt de werkdruk in het onderwijs, wat ruimte geeft om te experimenteren met ICT. Dát is de volgorde.

Andersom werkt het niet: experimenteren zonder voldoende tijd leidt slechts tot meer werkdruk, meer burn-outs en uiteindelijk tot nóg minder leraren. En daar zit niemand op te wachten – zeker niet in de regio Midden-Nederland, waar de tekorten toch al hoog zijn.

bron

donderdag 26 april 2018

Waarom moet lezen per se leuk zijn?

Maar waarom moet literatuuronderwijs lezen leuker maken? Dat eisen we ook niet van de wiskundedocent. Zijn klas hoort de stelling van Pythagoras te kunnen toepassen. Alleen: hier ook nog eens enthousiast over raken? Als een leerling dat heeft, valt het in de categorie mooi meegenomen.

Rekenplezier staat - in tegenstelling tot leesplezier - niet eens in Van Dale. Gelukkig maar dat 'Leuk!' geen leidraad is, want vermoedelijk moest Pythagoras dan vrezen voor zijn plek in het curriculum. Hooguit een enkeling kan er de schoonheid van inzien, schouderophalend nemen de meeste leerlingen de lesstof tot zich.

bron

donderdag 5 april 2018

Programmeerles en probleemoplossingsvaardigheden

"Wie programmeert zet diverse vaardigheden in om problemen op te lossen. Denk aan problemen in kleine stukjes opdelen, logisch denken, als-dan redeneringen hanteren enzovoort. [...] Ook kan programmeeronderwijs bijdragen aan andere generieke vaardigheden, zoals kritisch denken, creatief denken, reflectie en metacognitie."
bron

maandag 2 april 2018

Flipped learning

"I love how flipped learning assumes that kids will do 'before class' homework prep, and everyone just smiles and nods like 'yeah this will definitely work in most schools I know'"

zaterdag 31 maart 2018

Equity and knowledge

"What is often lost in these periodic bouts of name-calling is that a common, knowledge-based curriculum is not only a statist solution of the kind beloved of social democrats, but it is also a far more equitable approach than the fashionable alternatives."
bron

Tegen het individualisme

"Tegen de gierende leegte van het individualisme, denk ik dan. En ook omdat er voor die klas een meester of een juf staat die de leerlingen leert hoe je uit de pot vol kennis kunt eten door te delen. Als we van onderwijs een solotocht gaan maken, zijn we aanbeland in een culturele hel. Met alle mooie electronica worden onze lepels steeds langer, maar onze geestelijke magen leger. We hoeven niet met Dante Alighieri af te dalen in de hel, we bouwen hem zelf van bits en bites."
bron

vrijdag 23 maart 2018

More evidence against inquiry learning in science

"Nevertheless, this represents yet another study to add to the pile showing that, not only does inquiry learning degrade the learning of standard objectives such as content, it has a negative impact or no impact on the supposedly higher order abilities that advocates of inquiry learning claim that it promotes."
bron

woensdag 21 maart 2018

Feedback verdwijnt nog te vaak in de boekentas

Feedback is een krachtig leerinstrument als je die goed inzet. En daar missen we nog kansen: te veel leraren blijven steken in correctieve en directieve feedback.” Professor Paul Kirschner pleit voor kennisontwikkelende feedback. “Terugkoppelen om verder en dieper te laten nadenken. Je inspireert, confronteert en erkent je leerling. Die leert meer.”
bron